ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

купівлі-продажу товарів в Інтернет-магазині

 

ФОП Карбушева Ірина Вікторівна, в подальшому «Продавець», яка здійснює продаж через Інтернет-магазин https://vitagenworld.com/, з одного боку, і Покупець товарів через Інтернет-магазин, далі – «Покупець», з іншої сторони, уклали цей договір купівлі-продажу (далі – Договір ) про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, спрямована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару (далі — «Договір») на умовах, що містяться в публічній оферті, дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин.

1.2. Замовлення –  дії Покупця, які засвідчують його бажання укласти договір, і є прийняттям пропозиції, купити товар на сайті Інтернет-магазину  https://vitagenworld.com/, вчинені у формі та у спосіб, передбачені цим Договором.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Продавця будь-якій фізичній особі (далі — Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів на сайті інтернет-магазину https://vitagenworld.com/. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

 

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладання Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження Покупцем замовлення на сайті інтернет-магазину https://vitagenworld.com/.

 

 

Здійснюючи оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цього Договору

 

б) дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з правами, встановленими Законом України “Про захист персональних даних”, з метою збору даних, а також, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам та кур’єрам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов’язань перед Покупцем і відповідно до вимог закону, без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

2.5. Продавець прагне розміщувати на сайті дійсні зображення товарів, повну інформацію про товари та їх характеристики. При цьому Покупець визнає, що можливі розбіжності між реальними та представленими на сайті зображеннями та характеристиками товарів, якщо ці зміни не оскільки виробники залишають за собою право змінювати ці параметри товарів без попереднього повідомлення Продавця.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця замовлені Покупцем на сайті Інтернет-магазину https://vitagenworld.com/ (далі – Інтернет-магазин) Товари, а Покупець оплатити ці Товари у формі та у строки, передбачені цим Договором та Замовленням.

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ ПОКУПЦЯ, КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

4.1. Перед замовленням товарів в Інтерент-магазині через сервіс сайту https://vitagenworld.com/. Покупець проходить процес реєстрації на сайті, вказуючи дані для контакту з ним, передбачені п.4.2. цього Договору. Ці дані використовуються тільки для зворотнього зв’язку з Покупцем і доставки / відправлення товару.

 

4.2. Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами купівлі-продажу, викладеними в даному Договорі та у разі згоди з усіма пунктами цього Договору, поставити позначку перед фразою «Я згоден з умовами договору купівлі-продажу». Тільки в цьому випадку Покупець має право бути зареєстрованим у Інтернет-магазині.

4.3. Інтернет-магазин збирає тільки ту інформацію про Покупців, яка добровільно ними надається, і тільки з метою продажу та доставки/відправлення придбаних ними товарів.

4.4. Інтернет-магазин https://vitagenworld.com/ дозволяє вам переглядати і завантажувати матеріали цього сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді, або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання матеріалів, представлених на сайті Інтернет-магазину  https://vitagenworld.com/, на інших сайтах або в комп’ютерних чи соціальних мережах забороняється.

 

5.ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

5.1. Ціна кожної одиниці Товару або однієї категорії Товару та ціна однієї стандартної одиниці цього Товару вказана зазначається на сайті Інтернет-магазину. Ціна Товару включає в себе всі податки та неподаткові обов’язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються Покупцем під час придбання відповідного Товару.

 

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку категорію чи одиницю Товару.

 

5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується поінформувати Покупця про таку зміну ціни Товару.

 

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

 

5.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

 

5.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.

 

5.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження  Продавцю коштів на рахунок Продавця.

 

5.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА». Расписать здесь!!! (Повна передплата Товару на сайті. Оплата за доставку Товару у відділенні Нової Пошти).

6. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора Інтернет-магазину за телефоном: +38 (068) 416-04-15 або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://vitagenworld.com/.

 

6.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину або оформленні Замовлення через Оператора Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

 

6.2.1. Прізвище, ім’я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

6.2.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця) або адреса/номер відділення оператора поштового зв’язку;

6.2.3. Адреса електронної пошти;

6.2.4. Контактний телефон.

 

6.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

 

6.4. Якщо Продавцю для виконання умов Договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів в інтернет-магазині.

6.5. Після того, як Покупець розміщує замовлення на сайті  Інтернет-магазину, йому приходить повідомлення на електронну адресу (або телефон), що повідомляє про те, що замовлення потрапило в базу замовлень Інтернет-магазину.

Протягом двох діб оператор інтернет-магазину повинен зв’язатися з Покупцем за залишеними координатами (телефон / електронна адреса) і узгодити всі позиції замовлених товарів. Оператор інтернет-магазину починає обробляти / виконувати замовлення тільки після узгодження замовлення з Покупцем. Якщо оператор Інтернет-магазину не може додзвонитися до Покупця з вини Покупця (зайнятий телефон, немає Покупця або довіреної особи, ін.), оператор електронним листом повідомляє загальні дані по виконанню замовлення.

 

6.6.Згода Покупця з умовами цього Договору здійснюється шляхом проставляння позначки перед фразою «Я згоден з умовами договору купівлі-продажу» за допомогою та внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

 

6.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

 

6.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту оформлення замовлення через оператора Інтернет-магазину або  через сервіс сайту інтернет-магазину.

 

6.9. Скасування замовлення.

6.9.1. Покупець має право скасувати замовлення в будь-який момент, в тому числі, коли товар вже доставлений до відділення Перевізника, однак, Покупець повинен попередити Продавця через оператора інтернет-магазину про скасування замовлення по можливості в найкоротші терміни за телефоном, зазнаеним у п. 6.1 цього Договору або по e-mail.

6.9.2. Якщо Покупець скасовує замовлення після його доставки до відділення Перевізника, то він повинен сплатити витрати з доставки товару та вартість його повернення Продавцю.

6.9.3. Покупцеві, який здійснив попередню оплату замовлення, але не отримав його у встановлений час зі своєї вини або необґрунтовано відмовився від отримання замовлення при його доставці до відділення Перевізника, повертаються гроші тільки в сумі вартості товару (за вирахуванням витрат на доставку).

6.9.4. Покупець розуміє і погоджується, що повторювані випадки скасування замовлення в момент доставки, а також зміна складу замовлення під час доставки і вже після здійснення продажу, може привести до того, що Продавець не буде обслуговувати надалі цього Покупця.

7. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

7.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА». Расписать здесь!!! (Повна передплата Товару на сайті. Оплата за доставку Товару у відділенні Нової Пошти). Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернет-магазину або зазначає на сайті Інтернет-магазину в момент оформлення замовлення .

 

7.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту отримання товару.

 

7.3. Доставка товару здійснюється за рахунок Покупця із залученням третіх осіб (Перевізника) – оператора поштового зв’язку «Нова Пошта».

 

7.4. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника Перевізника перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

 

7.5. Покупець під час приймання товару підтверджує своїм підписом у видатковій накладній, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

 

8. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Покупець має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару — в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

 

8.2. Не підлягають обміну (поверненню) товари належної якості:

– продовольчі товари (до яких відносяться харчові продукти, зокрема

дієтичні добавки);

– лікарські препарати та засоби;

– предмети сангігієни;

– непродовольчі товари (відповідно до Переліка товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)).

 

8.3. У разі виявлення Покупцем протягом встановленого гарантійного строку/строку придатності неналежної якості придбаного товару (істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (Продавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи) Продавець зобов’язаний замінити його на якісний товар (такий же товар або аналогічний, з числа наявних у Продавця, товар) або повернути Покупцю сплачені ним гроші згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів», за наявності у Покупця розрахункового документа, що підтверджує покупку на нашому сайті.

За наявності у Продавця товару вимога Покупця про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості – протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога Покупця про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

Якщо задовольнити вимогу Покупця про заміну товару в установлений строк неможливо, Покупець вправі пред’явити Продавцю, виробнику(підприємству, що виконує їх функції) вимогу повернути Покупцю сплачені ним гроші.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки із Покупцем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються Продавцю у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Також якщо після покупки товару Покупець виявив, що вміст посилки не відповідає зробленому на сайті замовленню (за асортиментом, кількістю, комплектністю або упаковуванням), Покупець може повернути все замовлення або його частину протягом 14 календарних днів з дати покупки, за умови наявності розрахункового документа, виданого разом з проданим товаром.

 

8.2. Повернення товару, у випадках, передбачених законом, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «КОНТАКТИ».

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених в межах Сервісу https://vitagenworld.com/ і придбаних у Продавця.

 

9.2. Матеріали і послуги Інтернет-магазину надаються «як є» без будь-яких гарантій. Інтернет-магазин не несе відповідальність за достовірність, точність  і повноту матеріалів, що розміщуються на його сайті. Продавець в будь-який час, без повідомлення може вносити зміни до інформації про товари та послуги та ціни на них, що розміщена на цьому Сайті. У разі старіння матеріалів на цьому Сайті Інтернет-магазин не зобов’язується оновлювати їх. Інтернет-магазин  ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), спричинені використанням, неможливостю використання або в результататі використання цього сайту.

9.3. Звертаючись до інтернет-магазину або залишаючи коментарі на сайті, Користувач несе відповідальність, що залишене повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України.

9.4. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену користувачами Сайту.

 

9.5. За неналежне виконання зобов’язань за цим договором Покупець і Продавець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

9.6. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

 

9.7. При виникненні спору між Покупцем і Продавцем і неможливістю його дозволу за взаємною згодою, суперечка передається на розгляд відповідного суду.

 

9.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання явилося наслідком дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), тобто надзвичайних та невідворотних обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, що виникли після його укладання, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.  До таких форс-мажорних обставин відносяться обставини в розумінні ч. 2 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» поза розумним контролем Сторін.

 

9.9. При настанні форс-мажорних обставин, Сторона, що підпала під їх дію, повинна без зволікання, але не більше, ніж протягом 3 (трьох) календарних днів, сповістити іншу Сторону про їх початок та закінчення будь-яким зручним способом.

 

9.10. У разі настання обставин непереборної сили, передбачених п.  7.1 цього Договору, строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини.

 

10. ДІЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

10.1. Цей договір є договором приєднання і вступає в силу з моменту оформлення замовлення Покупцем в Інтернет-магазині і діє до повного виконання Покупцем і Продавцем обов’язків за договором.

 

 «Я згоден з умовами договору купівлі-продажу»

 

 

 

АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ

ФОП (Карбушева Ірина Вікторівна)

Україна, 61166, Харківська обл., Місто Харків, вулиця Новгородська, будинок 44, квартира 88

Код ЄДРПОУ: 2698514900

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» IBAN UA473515330000026002052181132

ІПН №

 

Політика конфіденційності сайту https://vitagenworld.com/

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт https://vitagenworld.com/, на якому розміщений текст цієї Політики конфіденційності, може отримати про Користувача, а також будь-які програми і продукти, розміщені на ньому.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

 

1.1.1. «Адміністрація сайту» ⎼ уповноважені співробітники, що керують сайтом, діють від його імені, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» ⎼ будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

 

1.1.3. «Обробка персональних даних» ⎼ будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для своїх цілей.

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP запити при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

 

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

 

2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується тільки до даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на даному сайті.

 

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає по різноманітним запитам Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписки на повідомлення тощо).

 

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачам шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті і зазвичай включають в себе наступну інформацію:

 

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання Користувача та інші дані.

 

3.3. Адміністрація сайту також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:  IP адреса;  інформація з cookies;  інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);  час доступу;  відвіданих адрес сторінок;  реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.

 

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

 

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) не підлягає навмисного розголошення, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

 

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

 

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечення платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням сайту.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сторонні сайти або сервіси партнерів даного сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлень або послуг.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

 

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам в рамках Договору публічної оферти.

 

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставі та в порядку, встановленому чинним законодавством.

6. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. Користувач зобов’язаний:

 

6.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті.

 

6.2. Адміністрація сайту зобов`язана:

 

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, що вказана в п. 4 даної Політики конфіденційності.

6.2.2. Не розголошувати персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Здійснювати блокування персональних даних, що відносяться відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

 

7.2. У випадку втрати або розголошення конфіденційної інформації, Адміністрація сайту не несе відповідальності, у разі якщо конфіденційна інформація: 7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

 

7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність і правдивість наданих Персональних даних відповідно до чинного законодавства.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є попереднє пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо врегулювання спору в добровільному порядку).

 

8.2. Отримувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.

 

8.3. У випадку недосягнення згоди, спір буде передано на розгляд судовими органами у загальному порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

8.4. До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни до даної Політики конфіденційності без згоди Користувача.

 

9.2. Змінена (нова) Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено Новою редакцією Політики конфіденційності.

На правах реклами. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

Імпортер: ФОП (Карбушева Ирина Викторовна)

Украина, 61166, Харьковская обл., город Харьков, улица Новгородская, дом 44, квартира 88

Адреса для прийняття скарг споживачів

Гаряча лінія +38 (068) 416-04-15